Pozwolenia środowiskowe – o jakie się ubiegać? Z czyjej pomocy skorzystać?

Pozwolenie zintegrowane Poznań

Ochrona środowiska jest bardzo ważna. Nasza planeta jest coraz bardziej zanieczyszczona. Aby temu zapobiec podejmuje się działania, których celem jest zniwelowanie zanieczyszczenia. Obecnie w Polsce przedsiębiorstwa, których działanie może negatywnie wpływać na środowisko muszą ubiegać się o pozwolenia. Jakie to pozwolenia?

Pozwolenia środowiskowe – jakie wyróżniamy?

  • pozwolenie zintegrowane Poznań – jest to licencja na użytkowanie instalacji konkretnego typu. Pozwolenia te uzyskuje się na konkretna instalację, której funkcjonowanie doprowadzić może do znacznego zanieczyszczenia środowiska. Do tych instalacji zalicza się urządzenia i instalacje do wytwarzania paliw, do obróbki metali, w przemyśle chemicznym i mineralnym, w gospodarce odpadami oraz w innych działalnościach. To, kto udziela pozwolenia zależy od skali działalności. Może to być Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska bądź marszałek, albo starosta.
  • pozwolenie na emisję Poznań – koniecznie jest uzyskanie tego pozwolenia, w przypadku wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza. Pozwolenie to wydaje starosta lub prezydent miasta, marszałek albo regionalny dyrektor ochrony środowiska. 
  • pozwolenie środowiskowe – na to pojęcie składa się szereg pozwoleń. Są to pojedyncze decyzje urzędowe, które dotyczą konkretnych aspektów działalności np. pozwolenia sektorowe. W niektórych przypadkach przedsiębiorstwa ubiegać muszą się o konkretne licencje np. pozwolenie zintegrowane.

Biurokracja – coś z czym nie lubimy się zmagać?

Obecnie, aby otworzyć firmę należy wypełnić wiele dokumentów. Niestety, ale nie każdy potrafi sobie  z tym poradzić. Jeśli chodzi o pozwolenia środowiskowe, to możemy uzyskać pomoc . Istnieje wiele firm, które zajmują się załatwianiem pozwoleń środowiskowych. Warto skorzystać z takich usług, bo doświadczona kadra pracowników w takiej firmie sprawi, że pozwolenie uzyskamy szybko, bez jakichkolwiek komplikacji.

Pozwolenie na emisję Poznań

Warto rozglądać się i wprowadzać takie działania w życie, dzięki którym środowisko będzie mniej zanieczyszczone. Oczywiście, aby to się spełniło potrzebna jest solidarna praca wszystkich nas.